cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

  • Số hiệu văn bản: 40/2021/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 01-06-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-08-2021
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: