cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ Hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

  • Số hiệu văn bản: 23/2021/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 19-03-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-06-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1110 ngày (3 năm 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: