cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • Số hiệu văn bản: 18/2021/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 11-03-2021
  • Ngày có hiệu lực: 25-04-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1176 ngày (3 năm 2 tháng 21 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: