cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7486/TB-TCHQ ngày 17/08/2015 Về kết quả xác định trước mã số hàng hoá là Dung dịch Gamma nano siêu chống ăn mòn, bôi trơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7486/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: