cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7484/TB-TCHQ ngày 17/08/2015 Về kết quả xác định trước mã số hàng hoá là Dung dịch Gamma nano chống ăn mòn, bôi trơn cho ô tô do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7484/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: