cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 71/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 71/2020/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 16-11-2020
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 967 ngày (2 năm 7 tháng 27 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: