cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

 • Số hiệu văn bản: 125/2020/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-10-2020
 • Ngày có hiệu lực: 05-12-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1233 ngày (3 năm 4 tháng 18 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)