cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • Số hiệu văn bản: 128/2020/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-10-2020
 • Ngày có hiệu lực: 10-12-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1256 ngày (3 năm 5 tháng 11 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: