cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 25/2020/TT-BGTVT ngày 14/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển

  • Số hiệu văn bản: 25/2020/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 14-10-2020
  • Ngày có hiệu lực: 01-04-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1110 ngày (3 năm 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: