cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7362/TB-TCHQ ngày 12/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch phủ tĩnh điện AS 1000 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7362/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: