cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 13/08/2020 của Văn phòng Chính phủ Về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

  • Số hiệu văn bản: 297/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Ngày ban hành: 13-08-2020
  • Ngày có hiệu lực: 13-08-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 13/08/2020 của Văn phòng Chính phủ Về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)