cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7239/TB-TCHQ ngày 07/08/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là loa chống nổ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7239/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 07-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 07-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7239/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 850/TB-PTPL ngày 24/07/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 7 PLTK: Loa chng n, loa đơn, chưa lp hộp, tần số 300-5,5kHz. Kích thước 392x475(s) mm, Model TP-M15EY, nhãn hiệu TOA.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Toa Electronics Việt Nam, Địa chỉ: P.401, tầng 4, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội; MST 0106389121.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043121525/A41 ngày 26/05/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Loa đơn, chưa lắp vào hộp, có dải tần số hoạt động từ 300Hz-5,5kHz

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Loa đơn, chưa lắp vào hộp, có dải tần số hoạt động từ 300Hz-5,5kHz

thuộc nhóm 85.18 - Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện, phân nhóm - Loa, đã hoặc chưa lắp vào hộp loa, phân nhóm 8518.29 - - Loại khác, mã số 8518.29.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Bắc Hà Nội (để t/h);
- Trung t
âm PTPL và các CN (để t/hiện);
- Công ty TNHH Toa Electronics VN;
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái