cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6682/TB-TCHQ ngày 22/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Kem sữa tươi dùng làm nguyên liệu sản xuất bánh kẹo (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6682/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 22-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6682/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1279/TB-PTPLHCM ngày 12/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Kem sữa tươi - nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo (Đóng gói 20kg/bao, chất béo >1.5%) dạng cô đặc và đã có chất làm ngọt (mục 2 Tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina; Địa chỉ: lô E- 13-CN, Đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, TX Bến Cát, Bình Dương; Mã số thuế: 3700667933.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10026911835/A12 ngày 13/01/2015 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dạng bột, dùng trong sản xuất bánh, thành phần chính: kem sữa, lactose, lecithin, phô mai, dầu thực vật, bột sữa gầy, axit citric...

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: FRESH CREAM K

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dạng bột, dùng trong sản xuất bánh, thành phần chính: kem sữa, lactose, lecithin, phô mai, dầu thực vật, bột sữa gầy, axit citric...

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: SEO KANG DAIRY & FOOD CO., LTD - Hàn Quốc

thuộc nhóm 19.01Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1901.90 - - Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04”, mã số 1901.90.39 “- - Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái