cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

  • Số hiệu văn bản: 110/2021/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 09-12-2021
  • Ngày có hiệu lực: 15-12-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 854 ngày (2 năm 4 tháng 4 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: