cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường

  • Số hiệu văn bản: 13/2022/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 21-01-2022
  • Ngày có hiệu lực: 15-03-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 807 ngày (2 năm 2 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: