cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ Về quản lý trang thiết bị y tế

  • Số hiệu văn bản: 98/2021/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 08-11-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 869 ngày (2 năm 4 tháng 19 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: