cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC ngày 11/09/2021 của tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021-2026

  • Số hiệu văn bản: 1390/QĐ-UBND-HC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
  • Ngày ban hành: 11-09-2021
  • Ngày có hiệu lực: 11-09-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 905 ngày (2 năm 5 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: