cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

  • Số hiệu văn bản: 1391/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  • Ngày ban hành: 31-12-2021
  • Ngày có hiệu lực: 31-12-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 879 ngày (2 năm 4 tháng 29 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: