cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5853/TB-TCHQ ngày 26/06/2015 Về kết quả xác định trước mã số Dầu ôliu nguyên chất (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5853/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 26-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5853/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01-TTHV/SASCO ngày 16/6/2015 do Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, mã số thuế: 0301123125 cung cấp; Thông báo kết quả giám định số 1060/N3.15/ĐG ngày 03/06/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: LA ESPANOLA - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ôliu nguyên chất

Ký, mã hiệu, chủng loại: EG_AOVE_1001 (Rev.: 1.1)

Nhà sản xuất: ACESUR - Tây Ban Nha

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Extra virgin olive oil (dầu ô liu nguyên chất): 100% extra virgin olive oil (oleic acid: 0,22%)

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng để chế biến các món ăn dinh dưỡng, ướp thức ăn, trộn salad, trộn bột ăn dặm cho trẻ nhỏ. Có thể sử dụng trực tiếp.

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để chế biến các món ăn dinh dưỡng, ướp thức ăn, trộn salad, trộn bột ăn dặm cho trẻ nhỏ.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: LA ESPANOLA - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ô liu thô (virgin)

Ký, mã hiệu, chủng loại: EG_AOVE_1001 (Rev.: 1.1)

Nhà sản xuất: ACESUR - Tây Ban Nha

thuộc nhóm 15.09 “Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học”, phân nhóm 1509.10 - Dầu thô (virgin)", mã số 1509.10.10 " - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
(Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM)
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Đương.
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn