cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5811/TB-TCHQ ngày 25/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim hai thành phần dạng tấm cán phẳng Vautid 100 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5811/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 25-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5811/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo số 125/TB1-HP ngày 25 tháng 5 năm 2015; công văn số 1584/ĐTGC-ĐT ngày 09/6/2015 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc bổ sung thông tin hàng hóa và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo (mục 2 TK): Thép hợp kim hai thành phần dạng tấm cán phẳng Vautid 100, kích thước 2900x1400x6+4mm

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH kim khí Thyssenkrupp Việt Nam;

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

MST: 2500271058

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035742221/A41 ngày 07/4/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng, cán nóng, dạng tấm, chiều dày 6mm, được phủ lớp vật liệu có chiều dày 4 mm, lớp phủ được tạo thành bằng cách thiêu kết hỗn hợp bột kim loại có thành phần chính là cacbon và crôm. Kích thước 2900x1400x6+4mm.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, cán nóng, dạng tấm, chiều dày 6mm, được phủ lớp vật liệu có chiều dày 4 mm, lớp phủ được tạo thành bằng cách thiêu kết hỗn hợp bột kim loại có thành phần chính là cacbon và crôm. Kích thước 2900x1400x6+4mm.

Thuộc Nhóm 72.10 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng, phân nhóm 7210.90 (-) Loại khác, mã số 7210.90.90 (--) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng ĐTGC
(Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Kim khí Thyssenkrupp Việt Nam; (Đ/c: KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn