cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5095/TB-TCHQ ngày 04/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Thép không hợp kim cán phẳng dạng cuộn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5095/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 04-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 04-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5095/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Hải phòng tại thông báo số 109/TB1-CNHP ngày 05/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép không hợp kim cán phẳng dạng cuộn SPCC- 4B (chưa phủ mạ hoặc tráng, không được gia công quá mức cán nguội) (1mmx450mm)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Molitec steel (Việt Nam); Đ/c: P110 tầng 1, tòa nhà mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội; MST: 0105598813

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032715874/A12 ngày 12/3/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Hải Dương - Cục Hải quan thành phố Hải phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim (hàm lượng C <0,25% tính theo trọng lượng) được cán phẳng, dạng cuộn, chiều dày 1mm, chiều rộng 450mm, cán nguội, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cold rolled Steel strip in coil

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng C <0,25% tính theo trọng lượng) được cán phẳng, dạng cuộn, chiều dày 1mm, chiều rộng 450mm, cán nguội, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 72.11 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng”; phân nhóm - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội); phân nhóm 7211.23 - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng; mã số 7211.23.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Hải Dương - Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái