cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4395/TB-TCHQ ngày 14/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Dung dịch đệm PH 7 dùng làm thí nghiệm phân tích để sản xuất (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4395/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 14-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: