cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 4753/LĐTBXH-LĐTL ngày 02/12/2013 Chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4753/LĐTBXH-LĐTL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 02-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 02-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: