cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4194/TB-TCHQ ngày 08/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Dầu bôi trơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4194/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 08-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4194/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại thông báo số 554/TB-PTPLHCM ngày 20/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dầu bôi trơn (Chất bôi trơn cho máy móc, có nguồn gốc từ dầu mỏ)/Idenmitsu Diana Process Oil PW-90 (mục 2 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Qualiserv Việt Nam; địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0105020155.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021709645/A11 ngày 27/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu bôi trơn chứa trên 70% dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, có thành phần cất được 10% thể tích ở nhiệt độ 325°C.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Idenmitsu Diana Process Oil PW-90.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu bôi trơn chứa trên 70% dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, có thành phần cất được 10% thể tích ở nhiệt độ 325°C.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: Idemitsu Kosan Co., Ltd.

thuộc nhóm 27.10 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải”, phân nhóm 2710.19 “- - Loại khác”, mã số 2710.19.43 “- - - - Dầu bôi trơn khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái