cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2013 Vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6501/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 01-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: