cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3780/TB-TCHQ ngày 24/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là Nguyên liệu thực phẩm-chiết xuất từ thực vật (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3780/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 24-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 24-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3780/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ skết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 92/TB1-CNHP ngày 08/04/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm- chiết xuất từ thực vật dùng trong thực phẩm SINETROL XPUR CITRUS FRUIT AND GUARANA EXTRACT. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam; Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0310474190.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032725976/A41 ngày 13/03/2015 tại Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có thành phần chính chiết xuất từ cây guarana và hoa quả, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Sinetrol Xpur Citrus Fruit And Guarana Extract.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính chiết xuất từ cây guarana và hoa quả, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 13.02Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, mui của axit pectinic mui của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất m đặc, m dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật”, phân nhóm “- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật phân nhóm 1302.19 “- - Loại khác”, mã số 1302.19.90 “ - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phốể t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC
(Cục Hải quan TP Hải Phòng)
;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái