cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3458/TB-TCHQ ngày 17/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hợp kim của sắt, manganese, silicon (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3458/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3458/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK theo Thông báo số 297/TB-PTPL ngày 02/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 4 TK: Hợp kim của sắt, manganese, silicon (10-50mm).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH quốc tế Bright Việt Nam.

Địa chỉ: Lô 03, 04, 05 KCN Thuận Thành II, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. MST: 2300786638

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031989064/A12 ngày 05/3/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hợp kim fero-mangan, hàm lượng Mn~73,83%; Fe~20,02%; C~2,18%...(tính theo trọng lượng)

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Fero Manganese Silicon (10-50mm).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp kim fero-mangan, hàm lượng Mn~73,83%; Fe~20,02%; C~2,18%...(tính theo trọng lượng)

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 7202 Hợp kim fero, Phân nhóm (-) Fero-mangan, Mã số 7202.11.00 (--) Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái