cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3464/TB-TCHQ ngày 17/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mứt sô cô la hạt dẻ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3464/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3464/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 546/TB-PTPLHCM ngày 19/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mứt sô cô la hạt dẻ Duo Penotti- Duo Penotti Original Chocolate Hazelnut spread. Mới 100%. (1 carton = 12pcs x 350g) (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Cơ hội và Thách thức; Địa chỉ: 60/26 đường Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0305596612.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10026296443/A11 ngày 07/01/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KVIII- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm, thành phần gồm: Cacao ~ 5%; Đường Sachrose & Lactose ~ 36.2%; Protein ~ 5.87%, Béo ~ 35%, chất nhũ hóa, hương liệu..dạng sệt- Đóng gói 350 gam/hộp.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Duo Penotti Original Chocolate Hazelnut Spread (1 carton = 12pcs x350g).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm, thành phần gồm: Cacao ~ 5%; Đường Sachrose & Lactose ~ 36.2%; Protein ~ 5.87%, Béo ~ 35%, chất nhũ hóa, hương liệu..dạng sệt- Đóng gói 350 gam/hộp.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Peeters Produkten B.v, Hà Lan

thuộc nhóm 18.06 "Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao", phân nhóm 1806.90"- Loại khác", mã số 1806.90.90" - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái