cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3387/TB-TCHQ ngày 16/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm bôi trơn có thành phần chính là ester của axit béo và chất hoạt động bề mặt (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3387/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3387/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 762/TB-PTPLHCM ngày 09/04/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất hóa phẩm khoan: RADIAGREEN EME là chế phẩm bôi trơn có thành phần chính là ester của axit béo và chất hoạt động bề mặt (175 kg/thùng x 240 thùng = 42000 kg).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH dung dịch khoan M-I Việt Nam; Đ/c: 99 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu; MST: 3500101322.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10015761690/A12 ngày 06/10/2014 tại Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bôi trơn có thành phần chính là ester của axit béo (C15-C18) và chất hoạt động bề mặt.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: RADIAGREEN EME SALT.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bôi trơn có thành phần chính là ester của axit béo (C15-C18) và chất hoạt động bề mặt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 34.03 "Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc, các chế phẩm chống gỉ hoặc chống mài mòn và các chế phẩm dùng cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum", phân nhóm 3403.99" - - Loại khác, Dạng lỏng" mã số 3403.99.19" - - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái