cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3427/TB-TCHQ ngày 16/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên vật liệu sản xuất dầu in (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3427/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3427/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 344/TB- PTPLHCM ngày 06/2/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên vật liệu sản xuất dầu in: Poly Viny Alcohol dạng phân tán trong nước (FIXATION) FJ-302 (Mục 6)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Engar Việt Nam. Địa chỉ: Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương. Mã số thuế: 3700379318

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10027206605/A12 ngày 15/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng » 12%, dạng phân tán trong nước, ở dạng lỏng

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: FIXATION FJ-302

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng » 12%, dạng phân tán trong nước, ở dạng lỏng

Ký, mã hiệu, chủng loại: FIXATION FJ-302

Nhà sản xuất: KERAFRIT, S.A (SPAIN)

thuộc nhóm 39.05 "Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh ", phân nhóm 3905.30" - Poly (vinyl alcohol), có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thuỷ phân ", mã số 3905.30.10 " - - Dạng phân tán" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái