cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3145/TB-TCHQ ngày 08/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Băng keo lưới bằng sợi thủy tinh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3145/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 08-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3145/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 060/TB1-CNHP ngày 12/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Băng keo lưới bằng sợi thủy tinh (dùng để dán 2 tấm thạch cao dùng trong xây dựng), kích thước cuộn: 48mm x90m, kích thươc lưới 9 x9 mesh/inch, trọng lượng: 60g/m2, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Trang trí nội thất Việt; địa chỉ: số 265 Hoàng Văn Thái, p.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội; Mã số thuế: 0101380573.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030349896/A11 ngày 11/02/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV1, Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Băng có thành phần chính là sợi thủy tinh phủ nhựa tự dính acrylate được dệt thoi, dạng cuộn (rộng 4,8cm dài 90m).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Self-Adheshive joint and repair tape

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Băng có thành phần chính là sợi thủy tinh phủ nhựa tự dính acrylate được dệt thoi, dạng cuộn (rộng 4,8cm dài 90m).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

Thuộc nhóm 70.19 - Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt), phân nhóm - Vải dệt thoi khác, mã số 7019.51.00 - - Có chiều rộng không quá 30 cm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái