cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3087/TB-TCHQ ngày 07/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ gia dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3087/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 07-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 07-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng tại Thông báo số 038/TB1-CNHP ngày 06/02/2015, công văn số 12.01/CV-ILV ngày 12/01/2014 của Công ty TNHH dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phụ gia IA-955S dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam; địa chỉ: Khu đất CN5, 2E, KCN Đình Vũ, p. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng; MST: 0201275452.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1002646705/A12 ngày 08/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan QL hàng ĐT GC - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, chưa đóng gói bán lẻ. Dùng làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất dầu bôi trơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: IA-955S

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, chưa đóng gói bán lẻ. Dùng làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất dầu bôi trơn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: IDEMITSU LUBE IDEMITSU LUBE SINGAPORE

thuộc nhóm 38.11 "Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình oxy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng", phân nhóm " - Các phụ gia cho dầu bôi trơn", phân nhóm 3811.21" - - Chứa dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum", mã số 3811.21.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái