cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2933/TB-TCHQ ngày 02/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột mì căn Bột lúa mạch dùng để chế biến thực phẩm bánh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2933/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 02-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 02-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: