cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2773/TB-TCHQ ngày 01/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu cắt gọt không pha nước (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2773/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2773/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin bổ sung của Trungtâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 234/TB- PTPLHCM ngày 26/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Yushirocut Abas KM315A- Dầu cắt gọt không pha nước.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Tsukamoto Việt Nam; địa chỉ: 180-182 Lý Chính Thắng, P9, quận 3, TP. HCM; MST: 0311538552.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005595262/A11 ngày 03/07/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dầu cắt dạng lỏng, có chứa hàm lượng nhỏ hơn 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Yushirocut Abas KM315 A.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dầu cắt dạng lỏng, có chứa hàm lượng nhỏ hơn 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Yushiro (Thailand) Co., Ltd

thuộc nhóm 34.03 "Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc, các chế phẩm chống gỉ hoặc chống mài mòn và các chế phẩm dành cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum ", phân nhóm" -Có chứa các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bi-tum", phân nhóm 3403.19 " - - Loại khác", mã số 3403.19.19 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái