cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2262/TB-TCHQ ngày 17/03/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất bôi trơn của găng tay (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2262/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-03-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hải Phòng theo thông báo số 1010/TB-CNHP ngày 24/12/2014; công văn số 15/SM-XNK/2015 của Công ty TNHH SunMax Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: CS-818 Chất bôi trơn của găng tay: pu polymer (Mục 3)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công TNHH Sunmax Việt Nam; Địa chỉ: KM8 - Phạm Văn Đồng - Hải Thành - Dương Kinh- Hải Phòng; Mã số thuế: 0200822504

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10017921853/E31 ngày 25/10/2014 tại Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư & Gia công - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có thành phần chính là polymetylmethacrylat, dạng lỏng, tan trong nước, thường dùng làm chất bôi trơn trong quá trình sản xuất găng tay.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: CS-818B

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính là polymetylmethacrylat, dạng lỏng, tan trong nước, thường dùng làm chất bôi trơn trong quá trình sản xuất găng tay. Công dụng làm chất bôi trơn khuôn sứ trong quá trình sản xuất găng tay.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc Nhóm 34.03 "Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc, các chế phẩm chống gỉ hoặc chống mài mòn và các chế phẩm dùng cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum "", phân nhóm 3403.99 " - - Loại khác " mã số 3403.99.19 "- - - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái