cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1155/TB-TCHQ ngày 06/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột giấy hóa học từ cây lá kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1155/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 06-02-2015
  • Ngày có hiệu lực: 06-02-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1155/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 188/TB-PTPLHCM ngày 23/01/2015, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột giấy hóa học từ cây lá kim (chưa tẩy trắng 379,064 tấn/695/263,449.48 USD), nhà cung cấp EUROPCELL, mới 100%. (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường. Địa chỉ: Lô C23A KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0304075529

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024625613/A12 ngày 22/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng từ gỗ lá kim, được sản xuất bằng phương pháp sulphat, có hàm lượng không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C nhỏ hơn 92%, dạng tấm, kích thước 20cm x 14.5cm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Kotlas Fiber Cement Grade. Unbleached Sulfate Softwood Pulp

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng từ gỗ lá kim, được sản xuất bằng phương pháp sulphat, có hàm lượng không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C nhỏ hơn 92%, dạng tấm, kích thước 20cm x 14.5cm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Kotlas Fiber Cement Grade. Unbleached Sulfate Softwood Pulp

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 47.03 “Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan”, phân nhóm “- Chưa tẩy trắng”, mã số 4703.11.00 “- - Từ gỗ cây lá kim” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bến Lức (Cục Hải quan tỉnh Long An);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái