cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1003/TB-TCHQ ngày 03/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là vôi sống dạng cục (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1003/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 03-02-2015
  • Ngày có hiệu lực: 03-02-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 01006/TB-CNHP ngày 18/12/2014; công văn số 11/CNHP-NV ngày 20/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vôi sống dạng cục kích cỡ 10-90mm

2. Đơn vị xuất khẩu: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trường Thạch; Đ/c: Số 15/53 Trần Nhật Duật, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; MST: 0201348407

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30012139363/B11 ngày 08/09/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCX & KCN Hải Phòng - Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp CaO (lớn hơn 60% theo khối lượng) và MgO (10,5% theo khối lượng), dạng cục, kích thước từ 5-120mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Quicklime

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp CaO (lớn hơn 60% theo khối lượng) và MgO (10,5% theo khối lượng), dạng cục, kích thước từ 5-120mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 25.18 “Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nén”, mã số 2518.20.00 “- Dolomite đã nung hoặc thiêu kết” tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCX & KCN Hải Phòng (Cục Hải quan Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái