cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 704/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là lưới địa kỹ thuật 60KN/m RT-6 bằng nhựa plastic (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 704/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1574/TB-PTPL ngày 25/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Lưới địa kỹ thuật 60KN/m RT-6 bằng nhựa plastic (polyethylen); hàng mới 100% (hàng NK phục vụ dự án nâng cao an toàn cầu ĐS tuyến HN-TP HCM-gói thầu CP1A) (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng; Địa chỉ: Lô BT2- Ô số 49- Khu Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; Mã số thuế: 0102054565.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10020819470/A12 ngày 19/11/2014 tại Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC- Cục Hải quan TP Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm lưới địa kỹ thuật được làm từ tấm Polyethylene đục lỗ, gia nhiệt và kéo dãn, thường dùng để gia cố nền đường, nền móng công trình...

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: TENSAR RT-6 (Mesh sheet madr from polyethylene for civil works).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm lưới địa kỹ thuật được làm từ tấm Polyethylene đục lỗ, gia nhiệt và kéo dãn, thường dùng để gia cố nền đường, nền móng công trình...

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Mitsui Chemicals Industrial Products Ltd- Nhật Bản.

thuộc nhóm 39.26 “Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3926.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC (Cục Hải quan TP Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái