cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 735/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là E145-Copolymer vinyl acetate, dạng phân tán trong nước (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 735/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: