cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 261/TB-TCHQ ngày 13/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mực in phủ cào màu đen (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 261/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hải Phòng tại Thông báo số 01009/TB-CNHP ngày 23/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mực in phủ cào màu đen, (7UG7009) dùng cho máy in công nghiệp (Mục 3)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Tự Động Hóa Thái Bình Dương; Đ/c: P.505 tầng 5 tòa nhà DMC, số 535 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội; Mã số thuế: 0103690644

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10022865065/A11 ngày 06/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV2 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mực in, màu đen, dạng lỏng, được làm khô bằng tia cực tím.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: UV Flexo scratch off black Printing Ink

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mực in, màu đen, dạng lỏng, được làm khô bằng tia cực tím.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 7UG7009

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 32.15 "Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn", phân nhóm 3215.11 "- - Màu đen", mã 3215.11.10 " - - - Mực in được làm khô bằng tia cực tím" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường