cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 192/TB-TCHQ ngày 12/01/2015 Kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 192/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: