cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 186/TB-TCHQ ngày 12/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 186/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 3045/TB-PTPLHCM ngày 11/12/2014, thông báo số 3090/TB-PTPLHCM ngày 18/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong sản xuất sơn- VALIPLUS 1201TF (1 thùng= 50 kgs) (Mục 7).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH hóa chất Washin Việt Nam; Địa chỉ: Lô 122/1, đường Amata, Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600728621.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10018917964/A12 ngày 03/11/2014 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme styren trong dung môi hữu cơ ethyl acetat, hàm lượng rắn 51,5%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: VALIPLUS 1201TF.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme styren trong dung môi hữu cơ ethyl acetat, hàm lượng rắn 51,5%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Evonik Industries AG- Nhật Bản.

thuộc nhóm 39.03Polyme từ styren, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3903.90 “ - Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3903.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái