cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 15391/TB-TCHQ ngày 29/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu bôi trơn dùng cho dây xích của dây truyền sản xuất găng tay PVC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15391/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 29-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 29-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: