cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 15258/TB-TCHQ ngày 25/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa là Nhựa hydrocacbon từ dầu mỏ xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15258/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 25-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15258/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 2993/TB-PTPLHCM ngày 28/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 1P600#& Nhựa hydrocacbon từ dầu mỏ MY-60 (Petroleum resin MY-60), hàng mới 100% (Mục 7).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sailun Việt Nam; Địa chỉ: Lô 37-1...42-6-1, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh; Mã số thuế: 3901064759.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005211990/E31 ngày 07/7/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng- Cục Hải quan Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thành phần chính là nhựa hydrocacbon thơm và rosin, hàm lượng rosin chiếm 39,4%, dạng vảy.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Petroleum resin MY-60.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thành phần chính là nhựa hydrocacbon thơm và rosin, hàm lượng rosin chiếm 39,4%, dạng vảy.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.        Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.11Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh”, mã số 3911.10.00 “ - Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron- inden và polyterpen” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái