cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14823/TB-TCHQ ngày 12/12/2014 Về kết quả phân loại đối với Nhựa đường đặc nóng cấp độ 60/70 xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14823/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 12-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: