cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14695/TB-TCHQ ngày 10/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyisocyanate nguyên sinh dạng lỏng, dùng sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14695/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14695/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2701/TB-PTPLHCM ngày 31/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyisocyanate nguyên sinh dạng lỏng, dùng sản xuất sơn CK-R-999067 (mục 2 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Chokwang Vina; địa chỉ: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương; Mã số thuế: 3700820684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10012527034/A12 ngày 08/9/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục HQ Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Tiền polyurethan (» 90%) trong dung môi hữu cơ xylen, toluen, etylacetat (» 10%)

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: CK-R-999170 (GREEN LIQUID PIGMENT).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tiền polyurethan (» 90%) trong dung môi hữu cơ xylen, toluen, etylacetat (» 10%)

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: Chokwang Paint Ltd. - Hàn Quốc

thuộc nhóm 39.09: Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh; mã số 3909.50.00: - Polyurethan tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái