cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14762/TB-TCHQ ngày 10/12/2014 Về kết quả xác định trước mã số đối với Induslube 2032 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14762/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: