cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13908/TB-TCHQ ngày 18/11/2014 Về kết quả phân loại đối với Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13908/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 18-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13908/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2644/TB- PTPLHCM ngày 27/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: M2-1 " Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng - Ethephon 50% w/v SL (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sundat Crop Science. Địa chỉ: Lô 101/8, Đương số 1, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3600744895.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10011094193/E31 ngày 25/08/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng thành phần chính gồm ethephon trong axit hydrochloric, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ethephon 50% w/v SL

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng thành phần chính gồm ethephon trong axit hydrochloric, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.                   Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 38.08 "Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng; bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)", phân nhóm 3808.93 "--Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng", mã số 3808.93.30 "--- Thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái