cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13856/TB-TCHQ ngày 17/11/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Đá đúc dùng trong xây dựng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13856/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 17-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13856/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trunp tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh Hải phòng tại thông báo số 0973/TB-CNHP ngày 07/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đá đúc dùng trong xây dựng (kích thước: dài 300mm, rộng từ 80 - 340mm, dày 30mm)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cơ khí & xây dựng Posco E & C Việt Nam; Đ/c: KCN Nhom Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai; MST: 3600254851

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008407534/A41 ngày 29/7/2014 đăng ký tại Chi cục HQ quản lý hàng Đầu tư gia công - Cục Hải quan thành phố Hải phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đá nhân tạo, đã qua nung (đúc tạo khối), dạng tấm kích thước (300x280x30)mm, đã được làm phẳng một mặt, thường dùng cho xây dựng

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cast stone

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá nhân tạo, đã qua nung (đúc tạo khối), dạng tấm kích thước (300x280x30)mm, đã được làm phẳng một mặt, thường dùng cho xây dựng

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin               Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 68.10 "Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố"; phân nhóm "- Sản phẩm khác"; mã số 6810.99.00 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái