cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12819/TB-TCHQ ngày 21/10/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mỡ bôi trơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12819/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 21-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 21-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12819/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2206/TB-PTPLHCM ngày 18/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mỡ bôi trơn Shell Alvania grease RA-J (mục 2)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam NOK; Địa chỉ: Lô 208, Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình- Thành phố Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600689323

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010500615/A12 ngày 19/8/2014 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mỡ bôi trơn, hàm lượng thành phần dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ là 74,3% tính theo trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Shell Alvania grease RA-J

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mỡ bôi trơn, hàm lượng thành phần dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ là 74,3% tính theo trọng lượng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                  Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 27.10 " Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải", phân nhóm 2710.19 "-- Loại khác"; phân nhóm 2710.19.44 "---- Mỡ bôi trơn"  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái